Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης

Για σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης πρέπει να προσκομίσετε:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση σύνδεσης (συνημμένο αρχείο που βρίσκεται παρακάτω)

2. Πρόσφατο λογαριασμό Ύδρευσης

3. Αντίγραφο Άδειας Οικοδομής ή λογαριασμό της ΔΕΗ

4. Τίτλο ιδιοκτησίας (συμβόλαιο) ή Ε9 Δήλωση ιδιοκτησίας

5. Κάτοψη κτίσματος και Τοπογραφικό Διάγραμμα (αν υπάρχουν)

6. Σχεδιάγραμμα σύνδεσης (σκαρίφημα τεχνίτη υδραυλικού)

7. Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ)

8. Αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητος