Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

Σύνδεση με το Δίκτυο Ύδρευσης

Α. Εάν θέλετε να συνδεθείτε για πρώτη φορά με τα δίκτυα ύδρευσης, δηλαδή να ζητήσετε παροχή νερού, πρέπει να προσκομίσετε:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα:

1. Αίτηση σύνδεσης (συνημμένο αρχείο που βρίσκεται παρακάτω)
2. Τίτλο ιδιοκτησίας ή Ε9 Δήλωση ιδιοκτησίας
3. Άδεια ανέγερσης οικοδομής
4. Τοπογραφικό Διάγραμμα
5. Φωτοτυπία του Δελτίου ταυτότητος
6. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού για τη πιστοποίηση του Α.Φ.Μ.
7. Σχέδιο διάταξης των υδρομέτρων (Αφορά πολυκατοικία)
8. Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ)

Σημ: Δεν υδροδοτούνται οικόπεδα εντός σχεδίου ή αγροτεμάχια εκτός σχεδίου αν δεν έχει προσκομισθεί άδεια ανέγερσης οικοδομής.

Β. Εάν θέλετε να συνδέσετε το ακίνητό σας με το δίκτυο ύδρευσης και υπάρχει παροχή, πρέπει να προσκομίσετε:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα: 

ΓΙΑ ΝΕΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ


1. Αίτηση μεταβολής (συνημμένο αρχείο που βρίσκεται παρακάτω)
2. Τίτλο ιδιοκτησίας ή Ε9 Δήλωση ιδιοκτησίας
3. Φωτοτυπία του Δελτίου ταυτότητος
4. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού για τη πιστοποίηση του Α.Φ.Μ.
5. Εξόφληση τυχόν χρεών παλιάς υδροληψίας
6. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού
7. Την ένδειξη από το υδρόμετρο (τα μαύρα νούμερα)
8. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση συνιδιοκτησίας

ΓΙΑ ΝΕΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ

1. Αίτηση μεταβολής (συνημμένο αρχείο που βρίσκεται παρακάτω)
2. Μισθωτήριο συμβόλαιο από το TAXIS
3. Φωτοτυπία του Δελτίου ταυτότητος
4. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού για τη πιστοποίηση του Α.Φ.Μ.
5. Άδεια λειτουργίας καταστήματος (Αφορά επαγγελματική χρήση) 
6. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού
7. Την ένδειξη από το υδρόμετρο (τα μαύρα νούμερα)
8. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη (συνημμένο αρχείο που βρίσκεται παρακάτω)

Η σύνδεση θα γίνεται μόνο με την παρουσία του ιδιοκτήτη ή με την υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη και θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.
Την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να την τυπώσετε ανοίγοντας το συνημμένο αρχείο που βρίσκεται παρακάτω.