Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

Ανάλυση Λογαριασμού

Οι λογαριασμοί ύδρευσης – αποχέτευσης εκδίδονται κάθε 4μηνο μετά την προγραμματισμένη περιοδική λήψη των ενδείξεων υδρομετρητών.

Το πρόγραμμα λήψης των ενδείξεων και έκδοσης των λογαριασμών είναι κυλιόμενο για κάθε τετράμηνο ανάλογα με την περιοχή.

Κάθε λογαριασμός περιλαμβάνει και αναλύεται ως εξής:

Πεδίο Νο1

 • Κωδικός Πάγιας Εντολής : Για αυτόματη πληρωμή μέσω τράπεζας
 • Κωδικός πληρωμής σε τράπεζα : Χρησιμοποιείται για ολοκλήρωση πληρωμής
 • Διαδρομή/Θέση: Χρησιμοποιείται από τους καταμετρητές της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος
 • Αρ.Υδρόμετρου : Ο αριθμός του υδρόμετρου που αφορούν οι χρεώσεις
 • Τιμολόγιο : Τύπος τιμολογίου (οικιακό, επαγγελματικό κ.λ.π.)
 • Α.Φ.Μ. : Αριθμός φορολογικού μητρώου ιδιοκτήτη
 • Τύπος λογαριασμού : Εδώ αναγράφεται η ημερολογιακή περίοδος που αφορά ο λογαριασμός

Πεδίο Νο2

Στο πεδίο αυτό αναγράφονται όλα τα προσωπικά στοιχεία αλλά και η διεύθυνσης στον οποίο ανήκει η παροχή νερού. 

 • Όνομα και επίθετο ιδιοκτήτη
 • Πατρώνυμο
 • Διεύθυνση
 • Περιοχή

Πεδίο Νο3

Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται οι ενδείξεις σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση

 • Προηγούμενη ένδειξη
 • Νέα ένδειξη
 • Ημερομηνία έκδοσης λογαριασμού
 • Ημερομηνία λήξης λογαριασμού

Πεδίο Νο5

Στο πεδίο αυτό γίνεται ανάλυση της συνολικής χρέωσης 

 • Αξία ύδρευσης : Το κόστος της κατανάλωσης
 • Πάγια Τέλη : Τα επιβαλλόμενα πάγια τέλη
 • Ειδικό Τέλος : Ειδικό Τέλος Κύκλου Νερού
 • Φ.Π.Α. : Ανάλυση Φ.Π.Α. 13% και 24% 
 • Στρογγυλοποίηση προηγούμενου λογαριασμού. Το ποσό στρογγυλοποίησης προηγούμενων λογαριασμών προσθαφαιρείτε στον τρέχων λογαριασμό.
 • Ποσό στρογγυλοποίησης τρέχοντος λογαριασμού
 • Συνολική υπολογιζόμενη αξία λογαριασμού

Πεδίο Νο4

Στο πεδίο αυτό γίνεται ανάλυση της κλιμακας χρέωσης σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική.

 • Κυβικά : Ο όγκος νερού που έχει καταναλωθεί
 • Τιμή : Το κόστος του κυβικού
 • Αξία : Η συνολική αξία της κατανάλωσης

Πεδίο Νο6

Στο πεδίο αυτό καθορίζεται η οφειλή από υπόλοιπο δόσεων: Στο παρόν πεδίο  αναγράφονται οφειλές από διακανονισμό πληρωμών. Η απουσία ποσού στο παρόν πεδίο ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ την μη ύπαρξη οφειλών από δόσεις.

Πεδίο Νο7

Στο πεδίο αυτό καθορίζεται μέρος του λογαριασμού το οποίο χρησιμοποιείται για την εξόφληση των λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

 • Αριθμός λογαριασμού
 • Αριθμός Υδρόμετρου
 • Αριθμός φορολογικού μητρώου
 • Ημερομηνία λήξης λογαριασμού (Πέρα απο αυτή την ημερομηνία είναι αδύνατη η εξώφληση σε ΕΛΤΑ)
 • Όνομα και επίθετο κατόχου
 • Διεύθυνση και περιοχή ακινήτου
 • Συνολικό ποσό πληρωμής