Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

Έργα Αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος

Δ.Κ. Ν.Μεσημβρίας

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων ΔΚ Ν.Μεσημβρίας

Δ.Κ. Βαθυλάκκου

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων ΔΚ Βαθυλάκκου

Δ.Κ. Χαλκηδόνος

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων ΔΚ Χαλκηδόνος

Ε.Ε.Λ. Χαλκηδόνας και Αδένδρου

Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Χαλκηδόνας και Αδένδρου

Δ.Κ. Γέφυρας

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων Δ.Κ. Γέφυρας

ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Κατασκευή νέου αντλιοστασίου ακαθάρτων στην ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Δ.Κ. Κουφαλίων

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού

ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Κατασκευή δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων και
φρεατίου δικλείδων σύνδεσης

Δ.Κ. Κουφαλίων

Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στην επέκταση της ΔΚ Κουφαλίων

ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Κατασκευή δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων και
φρεατίου δικλείδων σύνδεσης

Δ.Κ. Αδένδρου

Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης με αναρρόφηση (vacuum)

Δ.Κ. Προχώματος

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων