Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

Χρήσιμες Πληροφορίες

 

  1. Ο λογαριασμός ύδρευσης χρεώνεται σύμφωνα με τις ενδείξεις του υδρομέτρου σας. Έχετε υποχρέωση να διατηρείτε το φρεάτιό σας ελεύθερο και καθαρό για ανεμπόδιστη λήψη των ενδείξεων από το υδρόμετρο. Διαφορετικά η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μπορεί να εκδίδει λογαριασμό με τεκμαρτή κατανάλωση.
  2. Όταν ο καταναλωτής καθυστερεί την εξόφληση του λογαριασμού, η παροχή νερού διακόπτεται μετά το τέλος της προθεσμίας που ορίζεται χωρίς άλλη ειδοποίηση και επιβαρύνεστε με τα έξοδα επανασύνδεσης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την διακοπή της υδροδότησης.
  3. Δηλώνετε πάντα τον νέο ενοικιαστή του ακινήτου για να εκδίδεται ο λογαριασμός στο όνομά του. Ο ιδιοκτήτης καθίσταται συνυπεύθυνος και συνοφειλέτης με τον ενοικιαστή απέναντι στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για τις κάθε είδους οφειλές που έχουν σχέση με την υδροδότηση
  4. Όποιος ανοίγει ή κλείνει το υδρόμετρο ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. χωρίς άδεια, του επιβάλλεται ΠΡΟΣΤΙΜΟ και ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ.
  5. Ελέγχετε συχνά το υδρόμετρο σας παρακολουθώντας τους δείκτες με κλειστές τις βρύσες για 2-3 λεπτά. Εάν ο υδρομετρητής σας καταγράφει, υπάρχει βλάβη στο εσωτερικό δίκτυο της οικοδομής σας. Ειδοποιήστε αμέσως υδραυλικό.
  6. Το υδρόμετρο είναι δίπλα σας. Μπορείτε να ελέγχετε την κατανάλωσή σας και την ορθότητα των λογαριασμών σας.