Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

 

Η Φυσικοχημική και Μικροβιολογική Ποιότητα των Νερών των Γεωτρήσεων που υδροδοτούν ΣΗΜΕΡΑ της Δημοτικές Ενοτήτες και Κοινότητες του Καλλικρατικού Δήμου Χαλκηδόνος είναι ΑΡΙΣΤΗ.

Η απολύμανση του νερού γίνεται με Υποχλωριώδες Νάτριο σε όλες τις υδρευτικές γεωτρήσεις. Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ελέγχει σε καθημερινή βάση το Υπολειμματικό Χλώριο έτσι ώστε να βρίσκεται στα όρια που προβλέπονται τόσο από την ελληνική όσο και από την κοινοτική νομοθεσία.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει αναθέσει την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και συγκεκριμένα τον μικροβιολογικό και φυσικοχημικό έλεγχο, καθώς και τον έλεγχο ραδιενέργειάς του, σε συνεργαζόμενο πιστοποιημένο φορέα αναλύσεων για τη διασφάλιση της ποιότητάς του, συμμορφωμένη πλήρως με την Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322 με την οποία εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αναλύσεις γίνονται σε δείγματα που λαμβάνονται περιοδικά από όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.

Στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. τηρείται αρχείο τόσο για τις χημικές όσο και τις μικροβιολογικές αναλύσεις.

Οι αναλύσεις νερού που γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας Δείγματα από Κοινότητες του Καλλικρατικού Δήμου Χαλκηδόνος, αναρτώνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) που τηρεί η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.). Για να τις δείτε, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο, να μεταβείτε στην καρτέλα Ποιότητα Νερού και να επιλέξετε τον Δήμο Χαλκηδόνος :

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.)

Από τους ελέγχους των πιστοποιημένων εργαστηρίων, όσο και των εντεταλμένων υπηρεσιών της πολιτείας προκύπτει ότι οι συγκεντρώσεις των φυσικοχημικών και των μικροβιολογικών παραμέτρων είναι σταθερά πολύ πιο κάτω από τα επιτρεπτά όρια, έτσι ώστε το νερό που παρέχεται στους Δημότες του νέου Καλλικρατικού Δήμου Χαλκηδόνος να χαρακτηρίζεται Υγειονομικά Ασφαλές και Ποιοτικά Άριστο.