Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

16η /2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

16η /2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

 Τρίτη, 12/10/2021 ώρα 18:00 μ.μ.

 

Α. Ανακοινώσεις: Κατά την συζήτηση του 1ου θέματος παρέστη  στην Συνεδρίαση ο κος Σαφαρίκας Γεώργιος, στον οποίο ανατέθηκε η παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος δράσης 2021-2025 συνοδευόμενο από μελέτη βιωσιμότητας.

Β. Θέματα ημερησίας Διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1o: «Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος δράσης 2021-2025 συνοδευόμενο από μελέτη βιωσιμότητας».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 2o: «Λήψη νομικών μέτρων κατά της απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε Θεσσαλονίκης για επιβολή προστίμου βάσει του άρθρου 30 του Ν.1650/86».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 3o: «Διαγραφή οφειλών καταναλωτή ύδρευσης σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό 1330/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία υπήχθη στις διατάξεις του νόμου 3869/2010, περί ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων, που έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών και δεν διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 4o: «Ορισμός επιτροπής για την επιλογή προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος (διαδικασία ΑΣΕΠ)»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.