Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

18η/2021 Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (08-11-2021)

18η/2021 Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Με τηλεδιάσκεψη)

(08-11-2021 ώρα 18:00 μ.μ.)

 

 Θέματα ημερησίας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1o: «Καθορισμός Τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έτους 2022».

Εισηγητές: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και κος Τσερανίδης Νεκτάριος , Προϊστάμενος Ο.Δ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 2o: «Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το έτος 2022».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 3o: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 30/2021 μελέτης και πρόβλεψη διάθεσης πιστώσεων για την " Παροχή Υπηρεσίας Λογιστικής και Φοροτεχνικής Υποστήριξηςʺ έτους 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 4o: «Έγκριση της 31/2021 μελέτης και δέσμευση πρόβλεψης πιστώσεων για την Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στα Λογισμικά Προγράμματα "Τρίτων" έτους 2022 για την Δ.Ε.Υ.Α.Χ»»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 5o: «Έγκριση της υπ’αριθμ. 32/2021 μελέτης και δέσμευση πρόβλεψης πιστώσεων για την Προμήθεια " υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης" έτους 2022 για την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 6o: «Έγκριση της υπ’αριθμ. 33/2021 μελέτης και δέσμευση πρόβλεψης πιστώσεων για την " Προμήθεια Γάλακτος Προσωπικού " έτους 2022 για την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 7o: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 34/2021 μελέτης και πρόβλεψη διάθεσης πιστώσεων για τις "Χηµικές - Μικροβιολογικές Αναλύσεις και Έλεγχος Ραδιενεργών Ουσιών Νερού και Περιβαλλοντικών ∆ειγµάτων» ʺ έτους 2022»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 8o: «Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και αντικαταστάτη της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στην Ε.Δ.Ε.Υ.Α.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 9o: «Έγκριση μετακίνησης του Προέδρου της ΔΕΥΑ Δήμου Χαλκηδόνος στην Αθήνα για θέματα της Επιχείρησης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 10o: «2η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 της ΔΕΥΑΧ» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 11o: «Αποδοχή της υπ΄ αριθ. 104/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την δωρεάν παραχώρηση προς χρήση τμήματος δημοτικού κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης υποκαταστήματος της ΔΕΥΑΧ και μεταφορά υποκαταστήματος» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 12o: «Αίτημα μετάταξης τακτικής υπαλλήλου για μετάταξη σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 13o: «Αίτημα Προϊσταμένου της Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΧ για αντικατάσταση στη θέση ευθύνης του Προϊσταμένου της Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 14o: «Αίτημα του σπουδαστή, κου Βερβίτη Χρήστου, του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ - Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ της σχολής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 15o: «Έγκριση χρηματικών καταλόγων Β΄τετραμήνου 2021»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 16o: «Έγκριση γενομένων δαπανών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μηνός Σεπτεμβρίου 2021»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.