Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

2η /2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

2η/2022 Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Παρασκευή, 11/02/2022 στις 18:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση αιτήματος πληρωμής δαπάνης ετήσιας συνδρομής στην Ε.Δ.Ε.Υ.Α.» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 2o: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για την καταβολή των επιδικασθέντων ποσών της υπ’αριθμ.1276/2021 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης(εργατικές διαφορές).»Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 01/2022 μελέτης για την "Παροχή υπηρεσίας μυοκτονιών στις τεχνικές εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ" για τα έτη 2022-2023 και διάθεση πιστώσεων»Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 02/2022 μελέτης με τίτλο: "Φύλαξη με Περίπολο Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων " για τα έτη 2022-2023 και διάθεση πιστώσεων»Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Αποσύρθηκε)

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 03/2022 μελέτης με τίτλο "Ηλεκτρολογικές Εργασίες για την Επισκευή και Συντήρηση των Αντλιοστασίων Δικτύων Ύδρευσης" της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ετών 2022-2023 και διάθεση πιστώσεων» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 04/2022 μελέτης με τίτλο " Επισκευές και Συντηρήσεις υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης " της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έτους 2022 και διάθεση πιστώσεων»Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδοχή της υπ' αριθμ. πρωτ. 7527/15-12-2021   τεχνικής προσφοράς του κ. Ριζόπουλου Γρηγόριου για την προμήθεια ημιφορτηγού (pick up) οχήματος από την ΔΕΥΑΧ»Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή της υπ' αριθμ. 257/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκηδόνος με θέμα: ΄΄ Απόδοση στην ΔΕΥΑΧ προς χρήση της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Κ. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος στα πλαίσια της πράξης « Προμήθεια & Εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Κ. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος» Κωδικός MIS 5004137 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής του Υποέργου 1΄΄ και παραλαβή για χρήση της μονάδας από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 0363/03-01-2022 πρακτικού επιτροπής ενστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Νο 01/2022)»Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση γενομένων δαπανών μηνών Δεκεμβρίου 2021- Ιανουαρίου 2022» Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.