Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

3η /2022  ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

3η /2022  ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 & ώρα 6:00 μ.μ.

 

Πραγματοποιήθηκε : δια ζώσης στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος, στα Κουφάλια και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης (χρήση της πλατφόρμας ZOOM).

 

Ανακοινώσεις- Ενημερώσεις:

 

1.  Ενημέρωση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Χαλκηδόνος κο Σιαπέρα Απόστολο σχετικά με πέντε αιτήματα της ΕΚΜΕ (1,2,3,4 και 5)

2.  Σχετικά με Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς ΑΜΕΑ

3.  Σχετικά με χρηματικό  κατάλογο Δήμου Χαλκηδόνος

 

Θέματα ημερησίας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1o: «Έγκριση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ.  της   Δ.Ε.Υ.Α.  Χαλκηδόνος  »

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 του ν.4483/2017) για το έτος 2022»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Εγκριση τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έτους 2022»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έτους 2022»

Εισηγητές: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.& Τσερανίδης Νεκτάριος Προϊστάμενος Οικονομικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία)

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδοχή της τροποποίησης της Απόφασης ένταξης του έργου της ΔΕΥΑ Χαλκηδόνας με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Κοινότητας Προχώματος Δήμου Χαλκηδόνος» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή της απόφασης  ένταξης του έργου της ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος με τίτλο «Κατασκευή και ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς της δημοτικής ενότητας Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από ανάληψη υποχρέωση της υπ’αριθμ.4/2022 απόφασης  που λήφθηκε για τις ανάγκες Παροχής Υπηρεσίας Λογιστικής και Φοροτεχνικής Υποστήριξης έτους 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 8ο: «Ενεργειακό κόστος ΟΤΑ –ΔΕΥΑ- Διαμαρτυρία»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Κήρυξη ως έκπτωτου του αναδόχου για την "Εκπόνηση της μελέτης των τευχών δημοπράτησης για την αντικατάσταση  (ανόρυξη) υδρευτικής γεώτρησης στην Κοινότητα Αγχιάλου"»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 05/2022 μελέτης με τίτλο " Μηχανουργικές Εργασίες για Επισκευή  και Συντήρηση ∆ικτύων Ύδρευσης " της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έτους 2022 και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση της μελέτης 06/2022 με τίτλο: "Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων και Μηχανήματος Έργου" έτους 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση της Μελέτης  με αριθμ. 07/2022 για  τις " περιελίξεις και επισκευές επίγειων αντλιών και  ηλεκτροκινητήρων (μοτέρ)ʺ έτους 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 08/2022 μελέτης για την Προμήθεια ΄΄Χυτών Υλικών Ύδρευσης – Αποχέτευσης΄΄ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  για το 2022 και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 09/2022 μελέτης για εργασίες εξαγωγής και επανατοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων (λόγω βλάβης), έτους 2022 και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2022 μελέτης για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Υλικών Οδοποιίας έτους 2022 και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση της υπ’αριθμ. 11/2022 μελέτης για τη διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου έτους 2021 της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, διάθεση πιστώσεων και τρόπος εκτέλεσης υπηρεσιών»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση της υπ’αριθμ. 12/2022 μελέτης για τη Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Εκτύπωσης για Εκτυπωτές  - Πολυμηχανήματα – Φαξ για το έτος 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση της υπ’αριθμ. 13/2022 μελέτης για τη Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου, Μεταδιθειώδες Νάτριο, Πολυηλεκτρολύτη και Δοσομετρικών Αντλιών  για το έτος 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2022 μελέτης για την " προμήθεια  Ηλεκτρολογικού υλικού  ισχύος  και αυτοματισμού ʺ έτους 2022  για την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 0868/14-03-2022 πρακτικού επιτροπής ενστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  (Νο 02/2022)»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Το θέμα αποσύρθηκε)

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση των χρηματικών καταλόγων Γ΄ τετραμήνου 2021 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

 Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση γενομένων δαπανών μηνών Φεβρουαρίου και  Μαρτίου έτους 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

 Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.