Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

4η /2022  ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

4η /2022  ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Τρίτη 17 Μαΐου 2022 & ώρα 18:00 μ.μ.

(Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος στα Κουφάλια.

α/α

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Πιτίκης Ευστράτιος (Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος)

1.Μπίκος Βασίλειος(Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

2.

Στεργιάδης Απόστολος (Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

2.Μπόσκογλου Γνωστοθέα (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

3.

Καραγεώργος Αντώνιος (Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

3.Μηλίδης Παναγιώτης (εκπρόσωπος εργαζομένων ΔΕΥΑΧ)

4.

Κορδονούρης Μενέλαος (Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

4.Βαρδαλής Δημήτριος (δημότης που έχει πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης)

5.

Κορώνας Κωνσταντίνος (Δημ.Σύμβ. μειοψηφίας)

 

6.

Βλαχάκη Μαρία (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη Συνεδρίαση

αν και καλέστηκαν νόμιμα

7.

Παραλυκίδης Νικόλαος (εκπρόσωπος του φορέα

ΣΥ.ΔΡΟ.ΠΕ. Κουφαλίων)

 

 

 

 
 

 

Την κα Κωστοπούλου Μαρία αναπληροί ο κος Καραγεώργος Αντώνιος.

Τον κο Βαϊνά Ζήση αναπληροί ο κος Κορδονούρης Μενέλαος.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

- ο Δήμαρχος του Δήμου Χαλκηδόνος κος Αναγνωστόπουλος Σταύρος.

- οι εκπρόσωποι τηςΤεχν. Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκηδόνος ο κος Τουλουπίδης Νικόλαος και κος Βαντιούρης Δημήτριος (ενημέρωση σχετικά με τα θέματα 3,4,5,6 της Η.Δ.)

- ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Χαλκηδόνος, κος Σιαπέρας Απόστολος (ενημέρωση σχετικά με τα θέματα 3,4,5,6 της Η.Δ.)

- ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κος Καράμπας Φώτιος (εισηγητής των 12 θεμάτων της Η.Δ.)

- ο Προϊστάμενος Ο.Δ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κος Τσερανίδης Νεκτάριος (συνεισηγητής στο 2ο θέμα της Η.Δ.)

 

 

Β. Θέματα ημερησίας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1o: «1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έτους 2022»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 2ο: «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022»

Εισηγητές: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.& Τσερανίδης Νεκτάριος Προϊστάμενος Οικονομικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση η μη της υπ’ αριθμ. 19817_22/12/202 εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος σχετικά με το 2ο αίτημα αποζημίωσης θετικών ζημιών (2η παράταση) της εταιρίας ΕΚΜΕ για το έργο ¨Κατασκευή έργων συλλογής , μεταφοράς λυμάτων Δ.Κ. Χαλκηδόνας»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση η μη της υπ’ αριθμ. 19818/22-12-2022 εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος σχετικά με το 3ο αίτημα αποζημίωσης θετικών ζημιών (3η παράταση) της εταιρίας ΕΚΜΕ για το έργο ¨Κατασκευή έργων συλλογής , μεταφοράς λυμάτων Δ.Κ. Χαλκηδόνας»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση η μη της υπ’ αριθμ. 19819/22-12-2021 εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος σχετικά με το 4ο αίτημα αποζημίωσης θετικών ζημιών (4η παράταση) της εταιρίας ΕΚΜΕ για το έργο ¨Κατασκευή έργων συλλογής , μεταφοράς λυμάτων Δ.Κ. Χαλκηδόνας».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση η μη της υπ’ αριθμ. 19820/22-12-2021 εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος σχετικά με το 5ο αίτημα αποζημίωσης θετικών ζημιών (5η παράταση) της εταιρίας ΕΚΜΕ για το έργο ¨Κατασκευή έργων συλλογής , μεταφοράς λυμάτων Δ.Κ. Χαλκηδόνας»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση μετάβασης της επαληθεύτριας δαπανών του έργου με ακρωνύμιο «AQUA-M II», που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Συνεργασίας IPA II CBC Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020, στην έδρα της ΔΕΥΑΧ για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση της Μελέτης με αριθμ. 15/2022 με τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη σε θέµατα Software H/Y ∆ικτύων Η/Υ και ∆ικτύων Τηλεπικοινωνιών και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση της Μελέτης με αριθμ. 16/2022 με τίτλο: "Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης - Εξυπηρέτησης καταναλωτών και Καταγραφής Ενδείξεων Υδρομέτρων" έτους 2022 και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση της Μελέτης με αριθμ. 17/2022 με τίτλο: "Προμήθεια Διαφόρων Αναλώσιμων Υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης " έτους 2022 και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2022 μελέτης για τις ʺεργασίες με Αποφρακτικό μηχάνημα για τη συντήρηση εγκαταστάσεων δεξαμενών – σταθμών ύδρευσης " έτους 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1984/11-05-2022 πρακτικού επιτροπής ενστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Νο 02/2022)»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 Ακολουθεί η μαγνητοσκόπηση της συνεδρίασης.