Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

9η/2022 Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

9η/2022 Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

(πραγματοποιηθηκε την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 & ώρα 19:00 μ.μ., στην Δημοτική Κοινότητα «Κουφάλια»,

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος)

 

Παραβρέθηκαν οκτώ (8 μέλη), από το σύνολο των έντεκα(11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ,. τα οποία είναι τα παρακάτω:

α/α

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Πιτίκης Ευστράτιος (Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος)

1. Μπίκος Βασίλειος (Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

2.

Στεργιάδης Απόστολος (Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

2. Κωστοπούλου Μαρία(Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

3.

Μπόσκογλου Γνωστοθέα (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

3.Βαϊνάς   Ζήσης (Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

4.

Κορώνας Κωνσταντίνος (Δημ.Σύμβ. μειοψηφίας)

 

5.

Βλαχάκη Μαρία (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

 

6.

Μηλίδης Παναγιώτης (εκπρόσωπος εργαζομένων ΔΕΥΑΧ)

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη Συνεδρίαση

7.

Παραλυκίδης Νικόλαος (εκπρόσωπος του φορέα

ΣΥ.ΔΡΟ.ΠΕ. Κουφαλίων)

αν και καλέστηκαν νόμιμα

8.

Βαρδαλής Δημήτριος (δημότης που έχει πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης)

 
 

 

 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κος Καράμπας Φώτιος (εισηγητής των 16 θεμάτων της Η.Δ.)

ο Προϊστάμενος Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., κος Τσερανίδης Νεκτάριος (συνεισηγητής του 4ου θέματος της Η.Δ.)

           

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

-Ο κος Τσερανίδης Νεκτάριος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση που προηγήθηκε αυτής των θεμάτων της Η.Δ. και δεν επανήλθε έως την λήξη της.

-Ο κος Βαρδαλής Δημήτριος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 10ου θέματος και δεν επανήλθε έως την λήξη της.

 

Θέματα ημερησίας Διάταξης (σύνολο 16):

 

ΘΕΜΑ 1o: «Παραλαβή και έγκριση μελέτης προσδιορισμού χρηματοοικονομικού κόστους υπηρεσιών ύδρευσης για το έτος 2021»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 2o: << Αποδοχή των όρων συμμετοχής στην τροποποιημένη Πρόσκληση ΤΑ-01 Ταμείου Ανάκαμψης (Αναγνωριστικό 16850) του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» ο οποίος συγχηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο

α. Υποδομές παροχής νερού β. Τηλεμετρία-Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού δ. Μονάδες αφαλάτωσης καθώς και η υποβολή της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ), ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»>

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 ΘΕΜΑ 3o: «Τροποποίηση αντικειμένου της υπ’αριθμ.πρωτ. 3671/18-5-2021 σύμβασης νομικών υπηρεσιών λόγω εξωδικαστικού συμβιβασμού»

Εισηγητές: κος Καράμπας Φώτιος ,Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ. & κος Τσερανίδης Νεκτάριος, Προϊστάμενος Ο.Δ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 4o: «2η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022»

Εισηγητές: κος Καράμπας Φώτιος ,Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ. & κος Τσερανίδης Νεκτάριος, Προϊστάμενος Ο.Δ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 5o: «Καθορισμός μορφής καταβολής  τροφείων στους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΧ βάσει της κλαδικής σύμβασης των ΔΕΥΑ»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Ανάθεση υπηρεσίας ανανέωσης σύνδεσης εταιρικού πακέτου: επτά(7) συνδέσεων ομιλίας, και τριών (3) καρτών SIM ».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Ανάθεση υπηρεσίας σύνδεσης τριάντα επτά (37) καρτών SIM για τις ανάγκες της εγκατάστασης συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών Δικτύου Ύδρευσης ΔΕ Κουφαλίων και Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος, και στατικών διευθύνσεων ΙΡ»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Πρόσληψη δύο Τεχνιτών Υδραυλικών με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 8 μηνών σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2022 μελέτης για την Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου έτους 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διάθεση πιστώσεων».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2022 μελέτης για την «Προμήθεια καινούριων υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26/2022 μελέτης για την ΄΄παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κουφαλίων΄΄ της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος για το έτος 2022 και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27/2022 μελέτης για την ΄΄προμήθεια Υλικών Καθαριότητας ΄΄ της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος για το έτος 2022 και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2022 μελέτης για την ΄΄ Φύλαξη Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΄΄ της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος για το έτος 2022 και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 14o: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2022 μελέτης για την ΄΄ Παροχή υπηρεσίας για τον υπολογισμό μισθών υπερημερίας 5 υπαλλήλων σε εκτέλεση πρακτικού εξώδικης επίλυσης διαφοράς κατ’ αρ. 214 Α Κ.ΠΟΛ.ΔΙΚ.΄΄ και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 4443_20-09-2022 πρακτικού επιτροπής ενστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Νο 05 2022)»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση γενομένων δαπανών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μηνός Ιουλίου 2022»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

Ακολουθεί ηχητικό αρχειο