Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

11η/2022 Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

11η/2022 Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

(πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 & ώρα 18:00 μ.μ.)

 

Στην δια ζώσης Συνεδρίαση παραβρέθηκαν δέκα (10 μέλη), από το σύνολο των έντεκα(11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ,. τα οποία είναι τα παρακάτω:

α/α

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Πιτίκης Ευστράτιος (Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος)

Μπόσκογλου Γνωστοθέα (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

2.

Στεργιάδης Απόστολος (Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

 

3.

Μπίκος Βασίλειος (Δημ. Σύμβουλος   πλειοψηφίας)

 

4.

Κωστοπούλου Μαρία(Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

Η οποία δεν συμμετείχε στη Συνεδρίαση

5.

Βαϊνάς Ζήσης (Δημ. Σύμβουλος   πλειοψηφίας)

αν και καλέστηκε νόμιμα

6.

Κορώνας Κωνσταντίνος (Δημ.Σύμβ. μειοψηφίας)

 

7.

Βλαχάκη Μαρία (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

 

8.

Μηλίδης Παναγιώτης (εκπρόσωπος εργαζομένων ΔΕΥΑΧ)

 

9.

Παραλυκίδης Νικόλαος (εκπρόσωπος του φορέα

ΣΥ.ΔΡΟ.ΠΕ. Κουφαλίων)

 

10

Βαρδαλής Δημήτριος (δημότης που έχει πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης)

 

 

 

 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

Ο Δήμαρχος του Δήμου Χαλκηδόνος κος Αναγνωστόπουλος Σταύρος .

ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κος Καράμπας Φώτιος (εισηγητής των 19 θεμάτων της Η.Δ.)

ο Προϊστάμενος Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., κος Τσερανίδης Νεκτάριος (συνεισηγητής του 1ου θέματος της Η.Δ.)

           

Για όλα τα θέματα, τήρησε πρακτικά η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Γραμματέας του Δ.Σ. κα Τρυφινοπούλου Ελένη.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

- Ο Δήμαρχος του Δήμου Χαλκηδόνος κος Αναγνωστόπουλος Σταύρος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 4ου θέματος.

- Ο κος Μπίκος Βασίλειος αποχώρησε κατά την λήξη συζήτησης του 4ου θέματος και δεν επανήλθε έως την λήξη της.

- Ο κος Κορώνας Κωνσταντίνος αποχώρησε κατά την λήξη συζήτησης του 4ου θέματος και δεν επανήλθε έως την λήξη της.

-Ο κος Τσερανίδης Νεκτάριος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 4ου θέματος και δεν επανήλθε έως την λήξη της.

 

 Θέματα ημερησίας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1o: «Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής για το έτος 2023»

Εισηγητές: κος Καράμπας Φώτιος ,Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ. & κος Τσερανίδης Νεκτάριος, Προϊστάμενος Ο.Δ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 2o: «Έγκριση έκθεσης ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών-λογιστών επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων έτους 2021»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 3o: «Έγκριση πρακτικού εξώδικης επίλυσης εργατικής διαφοράς της αγωγής ΓΑΚ 2447/2021 κατ’ αρ. 214 Α ΚΠολΔικ και παροχή εξουσιοδότησης στον πρόεδρο του Δ.Σ.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 4o: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Εισηγητής: κος Πιτικης Ευστράτιος –Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 5o: «Λήψη απόφασης μη χρέωσης δαπάνης της κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων στα δίκτυα ακαθάρτων στους ιδιοκτήτες»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 6o: «Λήψη απόφασης για λήψη νομικών μέτρων κατά της αγωγής της εταιρίας Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε έναντι της ΔΕΥΑΧ για απαιτήσεις από ιδιωτική σύμβαση (παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης αποχετευτικών δικτύων)»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 7o: «Έγκριση Καθιέρωσης Υπερωριακής εργασίας για το 2023»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπανών πάγιου χαρακτήρα και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον   προϋπολογισμό έτους 2022 μετά από αναμόρφωση».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Ορισμός Τεχνικού Ασφαλείας για την Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος για το έτος               2023»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 30/2022 μελέτης με τίτλο ″Εργασίες κλάδευσης δέντρων στην ΕΕΛ Κουφαλίων" έτους 2022 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 31/2022 μελέτης και δέσμευση πρόβλεψης πιστώσεων για την ″Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής και φορολογικής υποστήριξης" ετών 2023- 2024 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32/2022 μελέτης και δέσμευση πρόβλεψης πιστώσεων για την " Προμήθεια Γάλακτος Προσωπικού " έτους 2023 για την Δ.Ε.Υ.Α.Χ»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση της υπ’αριθμ. 33/2022 μελέτης και δέσμευση πρόβλεψης πιστώσεων για την Προμήθεια " υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης" έτους 2023 για την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση της 34/2022 μελέτης και δέσμευση πρόβλεψης πιστώσεων για την Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στα Λογισμικά Προγράμματα "Τρίτων" ετών 2023 2024 για την Δ.Ε.Υ.Α.Χ»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση της υπ’αριθμ. 35/2022 μελέτης και δέσμευση πρόβλεψης πιστώσεων για τις "Εργασίες με βυτιοφόρο μηχάνημα για τον καθαρισμό δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης" έτους 2023 για την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση της υπ’αριθμ. 36/2022 μελέτης για την ʺΠρομήθεια και Επιδιόρθωση Ελαστικών για τα Οχήματα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.ʺ έτους 2022 και διάθεση πιστώσεων "».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 5372/02-11-2022 πρακτικού επιτροπής ενστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Νο 06/2022)».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ

 

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση χρηματικών καταλόγων Β΄ τετραμήνου 2022».

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ

 

ΘΕΜΑ 19o: «Έγκριση γενομένων δαπανών μηνός Σεπτεμβρίου 2022»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

Ακολουθεί το ηχητικό αρχειο.