Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

3η/2023 Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (2)

3η/2023 Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή , 17 Φεβρουαρίου 2023 & ώρα 18:30 μ.μ., στην Δημοτική Κοινότητα «Κουφάλια»,

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος.

 

α/α

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Πιτίκης Ευστράτιος (Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος)

Μηλίδης Παναγιώτης (εκπρόσωπος εργαζομένων ΔΕΥΑΧ)

2

Στεργιάδης Απόστολος (Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

 

3

Μπίκος Βασίλειος (Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

 

4

Κωστοπούλου Μαρία (Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

 

5

Βαϊνάς Ζήσης (Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

 

6

Μπόσκογλου Γνωστοθέα (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

 

7

Κορώνας Κωνσταντίνος (Δημ.Σύμβ. μειοψηφίας)

 

8

Βλαχάκη Μαρία (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

Δεν συμμετείχε στη Συνεδρίαση

9

Παραλυκίδης Νικόλαος (εκπρόσωπος του φορέα

ΣΥ.ΔΡΟ.ΠΕ. Κουφαλίων)

αν και καλέστηκε νόμιμα

10

Βαρδαλής Δημήτριος (δημότης που έχει πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης)

 
 

 

 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε: ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κος Καράμπας Φώτιος (εισηγητής των 17 θεμάτων της Η.Δ.)

 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

 -Παραβρέθηκε και παρακολούθησε την 3η/2023 συνεδρίαση της ΔΕΥΑΧ , ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» κος Μαρκίδης Παναγιώτης και αποχώρησε στην αρχή συζήτησης του 4ου θέματος της Η.Δ.

-Ο κος Μπίκος Βασίλειος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 9ου θέματος και δεν επανήλθε έως και την λήξη της.

-Ο κος Βαϊνάς Ζήσης αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 10ου θέματος και δεν επανήλθε έως και την λήξη της.

 

Η υπ’ αριθ. πρωτ.: 531/09-02-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκηδόνος (και την ενημέρωση για αλλαγή της αρχικής ημερομηνίας της συνεδρίασης από 15-02-2023 σε 17-02-2023), περιλαμβανε τα παρακάτω:

Α. Ανακοινώσεις- Ενημερώσεις σχετικά με :

 1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 412/31-01-2023 Επιστολή του Υποδιοικητή του Συγκροτήματος Στρατηγικών Μεταφορών στην Χαλκηδόνα, για την συνέχιση χρέωσης του λογαριασμού του Στρατοπέδου με το παλαιό τιμολόγιο και τον επαναπροσδιορισμό του τρέχοντος χρέους λόγω διαρροής.

  • Σχετικη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3964/18-08-2022 ένσταση του Στρατοπέδου.
  • Σχετική η υπ’ αριθμ. πρωτ. 406/31-01-2023 ένσταση του Στρατοπέδου.

 2. Την τρίωρη στάση εργασίας υπαλλήλων έδρας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την Τετάρτη 08-02-2023

 3. Επισημάνσεις για την έγκαιρη προετοιμασία λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου λυμάτων Αδένδρου

 

Β. Θέματα ημερησίας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 08/2023 απόφασης (6ΨΔΟΩΗ2-1Ξ2) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκηδόνος περί "Τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 177/2019 Α.Δ.Σ. λόγω αντικατάστασης μέλους στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος της ΔΕΥΑΧ έτους 2023»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 3ο: «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023»

Εισηγητές: κος Καράμπας Φώτιος ,Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ. – κος Τσερανίδης Νεκτάριος, Προϊστάμενος Ο.Δ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για λήψη νομικών μέτρων κατά της αίτησης αναίρεσης της υπ’αριθμ.11796/2022 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης από 12 υπαλλήλους της ΔΕΥΑΧ ενώπιον του Άρειου Πάγου για εργατικές διαφορές»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 15609/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία κρίθηκε η με αριθμό καταχώρησης 9958/8352/02-6-2021ανακοπή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κατά του υπ΄ αριθμ. 2605/2021 χρηματικού καταλόγου του Δήμου Χαλκηδόνος»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του ήδη ασκηθέντος ενδίκου βοηθήματος, με αρ. κατάχ. ΠΡ06/4-1-2023 Προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 351850/07-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΓΛ465ΧΘΞ-ΨΡΝ) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. (Σχ. 1), που εκδόθηκε κατόπιν υποβολής ένστασης της «ΕΚΜΕ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 10/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαλκηδόνος»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 7ο : «Διάθεση πιστώσεων για τις ανάγκες εκτέλεσης " Εργασιών με βυτιοφόρο μηχάνημα για τον καθαρισμό δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης " έτους 2023(35/2022 Μελέτη)»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Διάθεση πιστώσεων για τις ανάγκες εκτέλεσης " Μηχανουργικών εργασιών για Επισκευή και Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης - αποχέτευσης ακάθαρτων (Ε.Ε.Λ.) και δικτύων όμβριων υδάτων " έτους 2023. (Μελέτη 37/2022)»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση αιτήματος δαπάνης για τη σύνταξη δανειστικών συμβολαίων που θα συνομολογηθούν με το ΤΠΔ στο πλαίσιο χρηματοδότησης έργων ενταγμένων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2023 μελέτης για την "Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ετών 2023-2024" και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 11ο :« Έγκριση της Μελέτης με αριθμ. 02/2023 για τις " περιελίξεις και επισκευές επίγειων αντλιών και ηλεκτροκινητήρων (μοτέρ)ʺ έτους 2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 12ο :« Έγκριση της υπ’ αριθμ. 03/2023 μελέτης με τίτλο " Επισκευές και Συντηρήσεις υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης " της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έτους 2023 και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 13ο :« Έγκριση της υπ’ αριθμ. 04/2023 μελέτης για την Προμήθεια ΄΄Χυτών Υλικών Ύδρευσης – Αποχέτευσης΄΄ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το 2023 και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 14ο :« Έγκριση της υπ’ αριθμ. 05/2023 μελέτης για την " προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού ισχύος και αυτοματισμού ʺ έτους 2023 για την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 15οΈγκριση αιτήματος πληρωμής δαπάνης ετήσιας συνδρομής στην Ε.Δ.Ε.Υ.Α.»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 16ο :« Έγκριση γενομένων δαπανών μηνός Δεκεμβρίου 2023»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 17ο :« Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 463/03-02-2023 πρακτικού επιτροπής ενστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Νο 01/2023

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

Ακολουθεί το ηχητικό αρχειο.