Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

5η/2023 Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (3)

5η/2023 Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 (πραγματοποιηθηκε την Τρίτη , 28 Μαρτίου 2023 & ώρα 18:30 μ.μ.,

στην Δημοτική Κοινότητα «Κουφάλια», στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος).

Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκαν, δέκα (10) μέλη, από το σύνολο των έντεκα(11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ,. τα οποία είναι τα παρακάτω:

α/α

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Πιτίκης Ευστράτιος (Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος)

 

2

Στεργιάδης Απόστολος (Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

Κωστοπούλου Μαρία

3

Διαμαντής Διαμαντής (Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

(Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

4

Βαϊνάς Ζήσης (Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

Δεν συμμετείχε στη Συνεδρίαση

5

Μπόσκογλου Γνωστοθέα (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

αν και καλέστηκε νόμιμα

6

Κορώνας Κωνσταντίνος (Δημ.Σύμβ. μειοψηφίας)

 

7

Βλαχάκη Μαρία (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

 

8

Μηλίδης Παναγιώτης (εκπρόσωπος εργαζομένων ΔΕΥΑΧ)

Τον κο Μπίκο Βασίλειο αναπληροί

9

Παραλυκίδης Νικόλαος (εκπρόσωπος του φορέα

ΣΥ.ΔΡΟ.ΠΕ. Κουφαλίων)

ο κος Διαμαντής Διαμαντής

10

Βαρδαλής Δημήτριος (δημότης που έχει πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης)

 
 

 

 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

-ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κος Καράμπας Φώτιος (εισηγητής των 16 θεμάτων της Η.Δ. και του ενός Εκτός ημερήσιας διάταξης)

-ο Προϊστάμενος οικονομικής- Διοικητικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κος Τσερανίδης Νεκτάριος

           

 τήρησε πρακτικά η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Γραμματέας του Δ.Σ. κα Τρυφινοπούλου Ελένη.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

 

-Ο κος Κορώνας Κωνσταντίνος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 5ου θέματος και δεν επανήλθε έως και την λήξη της.

-Ο κος Βαϊνάς Ζήσης αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την ψήφιση του 8ου θέματος και δεν επανήλθε έως και την λήξη της.

- κος Τσερανίδης Νεκτάριος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση και ψήφιση από τα μέλη του Δ.Σ. του 11ου θέματος και δεν επανήλθε έως την λήξη της.

 

Α. Ανακοινώσεις- Ενημερώσεις σχετικά με : Ενημερωτικό σημείωμα δικηγόρου κου Σιαπέρα για την ΕΚΜΕ

Β. Θεμα εκτός ημερήσιας διάταξης:Λήψη απόφασης συναίνεσης για τη μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής στη χρηματοδότηση των δανειακών συμβάσεων (αρχικών η πρόσθετων πράξεων επί αρχικών) που έχουν συνομολογηθεί ή πρόκειται να συνομολογηθούν στο πλαίσιο των έργων που εντάχθηκαν στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», μεταφέρθηκαν στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Γ. Θέματα ημερησίας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας(Ο.Ε.Υ) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Χαλκηδόνος με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 06/2023 για την Προμήθεια Διαφόρων Αναλώσιμων Υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έτους 2023 και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Αίτημα έγκρισης δαπάνης νομικής υποστήριξης και νομικής εκπροσώπησης για την υπόθεση που αφορά στη με ΓΑΚ 20439/2022 αίτηση αναίρεσης της υπ’αριθμ.11796/2022 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης από 12 υπαλλήλους ενώπιον του Άρειου Πάγου για εργατικές διαφορές(αριθμός δικογραφίας 2345/2022).»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη και νομική εκπροσώπηση για την υπόθεση που αφορά στη με ΓΑΚ 20439/2022 αίτηση αναίρεσης της υπ’αριθμ.11796/2022 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης από 12 υπαλλήλους ενώπιον του Άρειου Πάγου για εργατικές διαφορές(αριθμός δικογραφίας 2345/2022).»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Αίτημα έγκρισης δαπάνης νομικής υποστήριξης και νομικής εκπροσώπησης για την υπόθεση που αφορά στην άσκηση εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 15609/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία κρίθηκε η με αριθμό καταχώρησης 9958/8352/02-6-2021 ανακοπή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κατά του υπ΄ αριθμ. 2605/2021 χρηματικού καταλόγου του Δήμου Χαλκηδόνος»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη και νομική εκπροσώπηση για την υπόθεση που αφορά στην άσκηση εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 15609/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία κρίθηκε η με αριθμό καταχώρησης 9958/8352/02-6-2021 ανακοπή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κατά του υπ΄ αριθμ. 2605/2021 χρηματικού καταλόγου του Δήμου Χαλκηδόνος»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Τροποποίηση της 132/2022 Απόφασης του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. περί Συγκρότησης Επιτροπών της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος για το έτος 2023»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση της μελέτης 07/2023 με τίτλο "Χωματουργικές Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών Δικτύων– Οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων" της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για τα έτη 2023-2024-2025 (Διάρκεια σύμβασης 24 μήνες) και σχεδίου τευχών δημοπράτησης για την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 9ο:«Διάθεση πιστώσεων για τις "Χωματουργικές Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών Δικτύων– Οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων" της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για τα έτη 2023-2024-2025 (Διάρκεια σύμβασης 24 μήνες). Ανοιχτός Διαγωνισμός»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση της μελέτης 08/2023 με τίτλο " Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Κουφαλίων και Χαλκηδόνας- Άδενδρου " της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για τα έτη 2023-2024-2025 (Διάρκεια σύμβασης 24 μήνες) και σχεδίου τευχών δημοπράτησης για την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Διάθεση πιστώσεων για την "Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Κουφαλίων και Χαλκηδόνας- Άδενδρου" της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για τα έτη 2023-2024-2025(Διάρκεια σύμβασης 24 μήνες). Ανοιχτός Διαγωνισμός»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 12ο:«Έγκριση της 9_2023 μελέτης- Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Εκτύπωσης για Εκτυπωτές - Πολυμηχανήματα – Φαξ για την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έτους 2023 και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 13οEγκριση της 10/2023 μελέτης για τον Τακτικό διαχειριστικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών-λογιστών οικονομικών καταστάσεων έτους 2022, διάθεση πιστώσεων και τρόπος εκτέλεσης υπηρεσιών»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 14ο :« Έγκριση γενομένων δαπανών μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 15ο :« Έγκριση χρηματικών καταλόγων Γ΄ τετραμήνου 2022»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 16ο:« Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1095/15-03-2023 πρακτικού επιτροπής ενστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Νο 02/2023)»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

Ακολουθεί το ηχητικό αρχειο.