Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

7η/2023 Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (4)

7η/2023 Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 πραγματοποιηθηκε την Πέμπτη , 04 Μαΐου 2023 & ώρα 18:30 μ.μ., στην Δημοτική Κοινότητα «Κουφάλια»,

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος.

 

 

Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκαν και τα έντεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ,. τα οποία είναι τα παρακάτω:

α/α

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Πιτίκης Ευστράτιος (Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος)

 

2.

Στεργιάδης Απόστολος (Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

 

3.

Μπίκος Βασίλειος (Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

 

4.

Κωστοπούλου Μαρία(Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

 

5.

Βαϊνάς Ζήσης (Δημ. Σύμβουλος πλειοψηφίας)

 

6.

Μπόσκογλου Γνωστοθέα (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

 

7

Κορώνας Κωνσταντίνος (Δημ.Σύμβ. μειοψηφίας)

 

8.

Βλαχάκη Μαρία (Δημ.Σύμβουλος μειοψηφίας)

 

9.

Μηλίδης Παναγιώτης (εκπρόσωπος εργαζομένων ΔΕΥΑΧ)

 

10

Παραλυκίδης Νικόλαος (εκπρόσωπος του φορέα

ΣΥ.ΔΡΟ.ΠΕ. Κουφαλίων)

 

11

Βαρδαλής Δημήτριος (δημότης που έχει πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης)

 

 

 

 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κος Καράμπας Φώτιος (εισηγητής των 7 θεμάτων της Η.Δ. και του ενός Ε.Η.)

ο Προϊστάμενος Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., κος Τσερανίδης Νεκτάριος

           

 Για όλα τα θέματα, τήρησε πρακτικά η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Γραμματέας του Δ.Σ. κα Τρυφινοπούλου Ελένη.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

- Η κα Κωστοπούλου Μαρία προσήλθε μετά την ψήφιση του Ε.Η.Δ. και του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, στο 2ο θέμα της Η.Δ. και παρέμεινε έως την λήξη της.

- Ο κος Βαϊνάς Ζήσης ψήφισε το Ε.Η.Δ. θέμα, το 1ο & 2ο της Η.Δ. και αποχώρησε αμέσως μετά. Δεν επανήλθε έως την λήξη της συνεδρίασης.

- Ο κος Τσερανίδης Νεκτάριος προσήλθε στην συνεδρίαση μετά την ψήφιση του Ε.Η.Δ. και παρέμεινε έως την λήξη της.

 

Α. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέμα:«Αποδοχή του Πρακτικού 19 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος ΄΄ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ΄΄ που αφορά την τροποποίηση του έργου με τίτλο «Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στην επέκταση του οικισμού Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος λόγω αναθεώρησης τιμών»

 

Β. Θέματα ημερησίας Διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1ο: «Κατάταξη του υπηρετούντος προσωπικού στους νέους κλάδους και ειδικότητες του π.δ. 85/2022 (Α΄ 232)»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση των επικαιροποιημένων Τευχών του Προυπολογισμού με την ενσωμάτωση των νέων συντελεστών της αναθεώρησης της 10/2021 μελέτης του υποέργου 1 με τίτλο «Κατασκευή Ιδιωτικών Συνδέσεων του Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων του Οικισμού Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος» και της 11/2021 μελέτης του υποέργου 2 με τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Ν. Αγχιάλου του Δήμου Χαλκηδόνος» της πράξης «Κατασκευή και ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου Δήμου Χαλκηδόνος» (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) και την κάλυψη της επί πλέον δαπάνης με ίδιους πόρους»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2023 μελέτης για εργασίες εξαγωγής και τοποθέτησης αντλητικών συγκροτημάτων με γερανοφόρο μηχάνημα, έτους 2023 και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση της μελέτης 12/2023 με τίτλο: "Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων και Μηχανήματος Έργου" έτους 2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της μελέτης 13/2023 με τίτλο: "Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Υλικών Οδοποιίας" έτους 2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 6ο :« Έγκριση γενομένων δαπανών μηνός Μαρτίου 2023»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΘΕΜΑ 7ο:« Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1857/28-04-2023 πρακτικού επιτροπής ενστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Νο 03/2023)»

Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 

Ακολουθεί το ηχητικό αρχειο.