Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

9η /2023 ΕΚΤΑΚΤΗ –ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

9η /2023 ΕΚΤΑΚΤΗ –ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

Πραγματοποιήθηκε την  Τετάρτη, 28/06/2023 και ώρα από 19.30΄ μ.μ. στην Δημοτική Κοινότητα «Κουφάλια», στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος.

 Α. Θέματα ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:«2η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023»Εισηγητές: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., κος Τσερανίδης Νεκτάριος -Προϊστάμενος Ο.Δ.Υ.της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 2ο:«Λήψη απόφασης έγκρισης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και ορισμού οριστικού αναδόχου (Κατακύρωση) για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων - Διακήρυξη 1401/31-03-2023-Ηλεκτρονικός διαγωνισμός Σ/Α 189421) με τίτλο: "Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βλαβών δικτύων, οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων"»Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος προς τη Δ.ΥΠ.Α για επέκταση του προγράμματος επιχορήγησης  της Δ.Ε.Υ.Α.Χ(22/2022/000090817887) στο πλαίσιο του προγράμματος  επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης Πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/10, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, για τέσσερις ωφελούμενους υπαλλήλους που απασχολούνται στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ». Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 ΘΕΜΑ 4ο: «Αποδοχή της τροποποίησης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ, ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ KAI ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -B' ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5006004 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση και παραλαβή των δυο επικαιροποιημένων μελετών, της 10/2021 μελέτης του υποέργου 1 με τίτλο «Κατασκευή Ιδιωτικών Συνδέσεων του Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων του Οικισμού Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος» και της 11/2021 μελέτης του υποέργου 2 με τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Ν. Αγχιάλου του Δήμου Χαλκηδόνος» της πράξης «Κατασκευή και ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου Δήμου Χαλκηδόνος» (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)»Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΘΕΜΑ 6ο:«Έγκριση η μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την απ΄ ευθείας ανάθεσης για τις «Επισκευές και Συντηρήσεις Οχημάτων και Μηχανήματος Έργου » για το έτος 2023, την και την ανάθεση στην επιχείρηση : ΑΦΟΙ ΑΡΑΒΙΔΗ ΟΕ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,   14ο ΧΛΜ ΠΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΒΕΡΟΙΑΣ, ΑΓΧΙΑΛΟΣ»Εισηγητής: κος Καράμπας Φώτιος –Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Το κατεπείγον της Συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι η φύση των θεμάτων ήταν πράγματι κατεπείγουσα, μιας και :

  • Για το 1ο θέμα ,προκειμένου να λάβει η Δ.Ε.Υ.Α τη χρηματοδότηση για την ήδη καταβαλλόμενη με ίδιους πόρους δαπάνη κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων των δικτύων αποχέτευσης Δ.Κ Γέφυρας-Μεσημβρίας-Βαθυλάκου, έπρεπε να εγγράψει στον προϋπολογισμό της τις αντίστοιχες πιστώσεις στο σκέλος των εσόδων που εκ παραδρομής δεν ενεγράφησαν στον αρχικό προϋπολογισμό καθώς εκτιμήθηκε ότι οι διαδικασίες θα διαρκέσουν περισσότερο χρόνο και θα παρέλθει το τρέχων έτος.
  • Για το 2ο θέμα, οι χωματουργικές εργασίες αφορούσαν και την αποκατάσταση βλαβών δικτύων δρευσης οι οποίες βλάβες θα έπρεπε επειγόντως να αποκατασταθούν  από την υπηρεσία μας ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα υδροδότησης.
  • Για το 3ο θέμα, έπρεπε άμεσα να αποσταλεί το αίτημα προς την Δ.Υ.Π.Α. το οποίο εάν ενεκρινόταν για την επέκταση του προγράμματος επιχορήγησης για δώδεκα (12) μήνες (από 01/08/2023 έως 31/7/2024) για τους 4 ωφελούμενους θα έπρεπε να ληφθεί εντός του μήνα (πριν την λήξη των συμβάσεων την 31η Ιουνίου) νέα απόφαση από το Δ.Σ. προκειμένου να συνεχίσουν την απασχόληση τους στη Δ.Ε.Υ.Α
  • Για το 4ο θέμα,  έπρεπει άμεσα μα προχωρήσει η αποδοχή της επιχορήγησης για να μπορέσέσει η υπηρεσία να εκταμιεύσει τα χρήματα της χρηματοδότησης.
  • Για το 5ο θέμα, έπρεπε άμεσα να συνεχίσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των δύο υποέργων αποχέτευσης λόγω της προγραμματικής σύμβασης με την ΕΥΑΘ ΑΕ.
  • Για το 6ο θέμα, έπρεπε επειγόντως να προχωρήσουμε στην επισκευή οχημάτων τα οποία έχουν υποστεί βλάβη ώστε να χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία της  τεχνικής υπηρεσίας.

Ακολουθούν οι σχετικές αποφάσεις: