Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

Παράταση καταληκτικών ημερομηνιών για τον ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Κουφαλίων και Χαλκηδόνας- Άδενδρου» της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για τα έτη 2023-2024-2025

Παράταση καταληκτικών ημερομηνιών για τον ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο:

«Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Κουφαλίων και Χαλκηδόνας- Άδενδρου»

της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για τα έτη 2023-2024-2025, λόγω μη καταχώρισης των εφημερίδων στις οποίες ανατέθηκε η δημοσίευση του Διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό υπομητρώο

περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 26 του ν. 5005/2022(Α΄236)

Παρατήνονται όλες οι καταληκτικές  ημερομηνιες (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών, Καταληκτική ημερομηνία παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών από την αναθέτουσα αρχή, ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, ημερομηνία υποβολής αιτημάτων επίσκεψης εγκαταστάσεων ΕΕΛ από τους ενδιαφερόμενους …) για τον ανοιχτό διαγωνισμό Παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Κουφαλίων και Χαλκηδόνας- Άδενδρου" της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για τα έτη 2023-2024-2025, κατά δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Ειδικά:

-Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 20-10-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ.

-Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, ορίζεται η 26/10/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθεί σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.