Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

 Σας ενημερώνουμε ότι η κατασκευή του Αποχετευτικού Δικτύου ακαθάρτων στην Δ.Κ. Γέφυρας ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με την υποδοχή των λυμάτων ακαθάρτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης και ως εκ τούτου το δίκτυο παραδίδεται προς άμεση χρήση, με τη δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος.

Για το λόγο αυτό, η ΔΕΥΑΧ σας γνωστοποιεί ότι από σήμερα 26/01/2021 θα αποστέλλεται επιστολή στον εκάστοτε χρήστη του δικτύου ύδρευσης της κοινότητας Γέφυρας ώστε να προσέλθει εις την υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ να υποβάλει το αίτημα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και να καταβάλλει το τέλος σύνδεσης.

θα πρέπει να προσέλθετε στα γραφεία του υποκαταστήματος Αγίου Αθανασίου της ΔΕΥΑΧ, επί της Ιωάννη Μεταξά 39 (αρμόδιος υπάλληλος: Παλιανιώτης Γεώργιος), για την υποβολή αίτησης σύνδεσης των ακινήτων σας με το δίκτυο αποχέτευσης και την καταβολή του τέλους σύνδεσης, εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή της επιστολής –πρόσκλησης που θα σας επιδοθεί από την υπηρεσία.Σύμφωνα με τον Ν. 1069/80, αρθ. 16, παρ. 2 "Δια την σύνδεσιν της εσωτερικής εγκαταστάσεως αποχετεύσεως των ακινήτων μετά του δικτύου υπονόμου, ορίζεται προθεσμία τριάκοντα ημερών από της     περατώσεως της κατασκευής της εξωτερικής διακλαδώσεως (παροχή), μετά την πάροδον της οποίας άρχεται η υποχρέωσις καταβολής του τέλους χρήσεως υπονόμου".

Σημειώνεται ότι η σύνδεση κάθε ακινήτου, με το δίκτυο ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την παραγ.2 του άρθρου 4 του Κανονισμού Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος και γίνεται δε στη διακλάδωση που έχει κατασκευαστεί από την ΔΕΥΑΧ, εκτός της ρυμοτομικής γραμμής του ακινήτου.Στην ιδιοκτησία σας και σε τμήμα που είναι εύκολα επισκέψιμο από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΧ, τοποθετείται μηχανοσίφωνας και δικλείδα με προστασία αντεπιστροφής. Η δαπάνη της σύνδεσης θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη.

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή από αρμοδίως εξουσιοδοτημένο από τον ιδιοκτήτη άτομο.

Μετά το πέρας των εργασιών της φυσικής σύνδεσης του ακινήτου, ο αιτών υποχρεούται να ενημερώσει την υπηρεσία για την ολοκλήρωση των εργασιών Η σύνδεση ΠΡΙΝ την καταβολή του τέλους σύνδεσης είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ και εκτός της επιβολής προστίμου, διώκεται ποινικά.