Η ιστοσελίδα deyaha.gr χρησιμοποιεί cookies.Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

«ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ -ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ,

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την υπηρεσία «Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης   βλαβών δικτύων -οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων», προϋπολογισμού 49.997,50€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (61.996,90€ με Φ.Π.Α. 24%).

       Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών, την 15 Φεβρουαρίου 2021.

Ώρα λήξης υποβολής προσφορών και έναρξης της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, ορίζεται η 11:00΄ π.μ. Η διαδικασία παραλαβής τους θα αρχίσει μισή ώρα νωρίτερα (δηλ. 10:30΄ π.μ).

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ώρα λήξης υποβολής προσφορών θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού περιγράφονται στα Τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Μελέτη) τα οποία πρέπει να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.

       Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα και εφόσον προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά.

Αντίγραφα Τευχών διαγωνισμού και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , από το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ στη Χαλκηδόνα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.23910-21113 εσωτ. 24).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΤΗΣ ΔΕΥΑ  ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

 ΠΙΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ